top of page

Dataskyddspolicy

Om GDPR
Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning om dataskydd och integritet som träder i kraft den 25:e Maj 2018 och ersätter då det nuvarande dataskyddsregelverket.
Kortfattat gäller GDPR för alla personuppgifter som hanteras inom EU:s gränser, eller avser personer i EU. Syftet med GDPR är att förena och förenkla lagstiftningen och stärka dataskyddet för varje enskild individ på samma sätt i hela EU.

GDPR för våra kunder
Telepress värnar om din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt med din integritet i åtanke. För att ta del av våra tjänster och/eller produkter kan vi behöva dessa för att fullgöra våra uppdrag.

Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter i samband med att du blir kund hos oss. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dessa gällande. Dataskyddspolicyn beskriver också hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är det viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy.

Vilka personuppgifter hanteras?
När du handlar en tjänst eller produkt genom oss kan vi komma att samla in följande information:
 - Mailadresser, telefonnummer, adress, namn och personnummer kan samlas in när du själv lämnar denna information muntligt eller skriftligt med avsikt av att göra affärer med oss. Orderhistorik kommer att samlas in för att ge en smidigare uppföljning och för att vi på ett professionellt sätt ska kunna hjälpa tidigare kunder. Dessa personuppgifter samlas endast in för att fullgöra ett uppdrag som kunden är intresserad utav.

Vad gör vi med din information?
Vi lagrar inga personuppgifter som inte har något syfte. Endast ”need to have”, inga ”nice to have”. Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra avtal och leverera de tjänster/produkter som önskas av våra kunder. Samtliga av de personuppgifter vi samlar in behandlas med laglig grund för att fullgöra avtal och följa lag eller berättigade intressen.
 

Vilka kan vi komma att dela din information med?
 - Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till leverantörer och/eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden. Innan vi involverar leverantörer eller underleverantörer, ser vi till att de uppfyller en hög dataskydds-standard.

Dessa tredjeparter kan vi behöva dela din information med:
 - Finansieringsbolag, kreditupplysningsbolag
 - IT och säkerhetsföretag
 - Faktureringsbolag
 - Logistik - och transportföretag
 - Inkassoföretag
 - Myndigheter
 

Avyttring
 - Om Telepress säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan vi komma att dela personuppgifter till potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller tillgångar.

 - Om Telepress eller en väsentlig del av Telepress tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas.

Var lagrar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar all data inom EU/EES. Den lagras inom Telepress eller av annan leverantör med hög säkerhet och skyddsnivå. Vi kommer att vidta alla rimliga kontraktuella, legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en hög skyddsnivå.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Dina uppgifter kommer att sparas så länge som de behövs för att vi ska kunna utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider eller nödvändigt enligt andra berättigade intressen.

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att få tillgång till din data, korrigera felaktig information om dig själv. Du har också rätt att begära radering av dina personuppgifter när datan inte längre är nödvändig för det syfte som den blev insamlad för. Du har också rätt till att lämna in klagomål.
 

Kontakt
Telepress
Bifirma till HLR Proffsen Motala AB
556847-4653
Drottninggatan 17
591 30  Motala
info@telepress.se

bottom of page